Menue

Privacybeleid

Wij heten u welkom tijdens uw bezoek op onze website en danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en voor onze producten. De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Voor Dethleffs GmbH & Co. KG (hieronder ‘Dethleffs’, ‘wij’ of ‘ons’ genoemd) heeft de veiligheid van de gegevens van de gebruikers en de naleving van gegevensbeschermingsbepalingen hoge prioriteit.
 
Inhoudsopgave
1. Begripsbepalingen
2. Principes bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
3. Verwerking van persoonsgegevens
 3.1 Geautomatiseerde gegevensverwerking
 3.2 Op cookies gebaseerde diensten
 3.3 Diensten van Google
 3.4. Analyse- en communicatietools
 3.5 Sociale media
 3.6 Onze diensten
4. Gegevensoverdracht
5. Aanwezigheid van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling
6. Duur van de gegevensopslag
7. Technische veiligheid
8. Wettelijke grondslag voor de verwerking
9. Opmerking inzake minderjarigen
10. Rechten van de betrokkenen
11. Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
12. Externe links
13. Wijzigingen van onze privacyverklaring
14. Contactgegevens van de verantwoordelijke de externe functionaris voor gegevensbescherming
15. Inschrijving voor ‘Dag van de opleiding’ en ‘Kennismakingsnamiddag in de leerwerkplaats’


1. Begripsbepalingen
De begrippen in deze privacyverklaring moeten opgevat worden zoals wettelijk bepaald in artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Principes bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
In principe kan onze website gebruikt worden zonder vermelding van persoonsgegevens. Indien u speciale diensten van als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en voor die verwerking geen wettelijke basis bestaat, vragen we toestemming van de betrokkene.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1 Geautomatiseerde gegevensverwerking
U kunt onze website bezoeken zonder actief informatie over uw persoon te verstrekken. Wij bewaren echter altijd automatisch bij het openen van de website de gebruiksgegevens (server-logbestanden), zoals de naam van uw internetprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, datum en duur van uw bezoek of de naam van het opgevraagde bestand, alsmede uit veiligheidsoverwegingen, bijv. voor het detecteren van aanvallen op onze website, het IP-adres van de gebruikte computer gedurende 60 dagen. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd ter verbetering van ons aanbod en kunnen u niet identificeren als persoon. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6, lid 1 f AVG. De gegevens verwerken en gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 1. Beschikbaar stellen van de website van Dethleffs, 2. Verbeteren van onze website en 3. Voorkomen en opsporen van fouten/storingen alsmede van misbruik van de websites. Deze vorm van gegevensverwerking vindt ofwel plaats voor de uitvoering van het contract middels gebruik van de website van Dethleffs, ofwel doordat wij een er een gerechtvaardigd belang bij hebben om de functionaliteit en een probleemloos gebruik van de website van Dethleffs te waarborgen alsmede om deze website aan te passen aan de eisen van de gebruiker.

3.2 Op cookies gebaseerde diensten
Voor een prettig gebruik en een maximale functionaliteit van onze website maken wij op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Het gebruik van cookies dient voor ons gerechtvaardigde belang om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en is gebaseerd op artikel 6, lid 1 f AVG. Het betreft hier standaard internettechnologie voor het opslaan en opvragen van inlog- en andere gebruiksinformatie voor alle gebruikers van de website van Dethleffs. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat opgeslagen worden. Ze stellen ons o.a. in staat gebruikersinstellingen op te slaan, zodat onze website in een op uw apparaat afgestemd formaat kan worden weergegeven. Enkele door ons gebruikte cookies worden na afloop van een browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partners in staat om uw browser bij een volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente
cookies).
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt ingelicht over het plaatsen van cookies, en u ofwel van geval tot geval kunt bepalen of u deze accepteert, ofwel sommige cookies of alle cookies weigert. De cookies kunnen achteraf bovendien worden gewist, zodat gegevens die via websites op uw computer zijn opgeslagen, worden verwijderd. Door de cookies te deactiveren, kan de functionaliteit van de website van Dethleffs beperkt worden.

Cookies deactiveren of verwijderen (opt-out)
Elke webbrowser biedt mogelijkheden om cookies te beperken en te wissen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende websites:
-    Internet Explorer:
support.microsoft.com/de-de/help/17442
-    Firefox:
support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
-    Google Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647
-    Safari:
support.apple.com/de-de/HT201265

3.3 Diensten van Google
Om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies te vereenvoudigen, gebruiken we Google-programma’s op basis van cookies. Het gebruik van deze Google-programma’s dient voor ons gerechtvaardigde belang volgens artikel 6, lid 1 f AVG om het bezoek aan onze website zo overzichtelijk, eenvoudig en aangenaam mogelijk te maken.
De informatie inzake gegevensbescherming van Google vindt u op policies.google.com/privacy.

3.3.1 Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de internetanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw internetactiviteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten te verrichten. Tevens zal Google deze informatie mogelijk aan derden doorgeven, voor zover zulks wettelijk wordt voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Opslaan van cookies voorkomen
U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door gebruikmaking van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verkregen gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het voornoemde doeleinde.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
Indien u niet wenst dat Google bij het bezoeken van webpagina’s gegevens van uw browser verkrijgt, vindt u hier de link naar de opt-out-optie voor Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Deze plug-in verhindert dat de browser de Analytics-code opvraagt, zodat Google geen gegevens verkrijgt tijdens het openen van de pagina. De plug-in is alleen verkrijgbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na de installatie. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Als alternatief voor deze browser-plug-in browsers op mobiele toestellen kunt u de volgende link gebruiken voor de opt-out: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bewaartermijn
M.b.v. Google Analytics-stuurelementen voor gegevensverzameling hebben we bepaalt hoe lang gegevens inzake gebruikers en gebeurtenissen opgeslagen worden voor deze automatisch van de Analytics-servers worden gewist. Daartoe hebben we de volgende opslagduur gekozen:
14 maanden.

IP-anonimisering
Wij attenderen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “gat.anonymizeIp”, waardoor een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) gewaarborgd is. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het doorgeven ervan naar de VS afgekort.


Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen er verslagen worden opgesteld die informatie bevatten m.b.t. leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame door Google alsmede van bezoekersgegevens door externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment via uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics, zoals beschreven onder “Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens”, verbieden.

3.3.2 Google Ajax search API
Op onze site wordt Ajax gebruikt. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hieronder aangeduid als ‘Google’). Met dit tool wordt de laadsnelheid geoptimaliseerd. De optimalisatie gebeurt via het opvragen van programmabibliotheken, zoals jQuery van Google-servers en het gebruik van CDN (Content delivery network). Als u jQuery al gebruikt heeft, wordt de in uw cache opgeslagen kopie gebruikt. In het andere geval is een download nodig, waarbij gegevens van uw browser bij Google terechtkomen. Deze worden naar de VS doorgestuurd.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op: http://www.google.de/policies/privacy/.

3.3.3. Google Maps
Wij gebruiken Google Maps voor het weergeven van kaarten en het opstellen van routekaarten. Google Maps wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hieronder aangeduid als ‘Google’).
Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de opslag, verwerking en het gebruik van de automatisch verzamelde alsmede door u persoonlijk ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe aanbieders.
Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.nl: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming: policies.google.com/privacy.

3.3.4 Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hieronder aangeduid als ‘Google’). Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tag Manager implementeert slechts tags. Dit betekent: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt evt. gegevens opslaan. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Indien op domain- of cookie-niveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, voor zover deze met Google Tag Manager geïmplementeerd worden.
Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.nl: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming: policies.google.com/privacy.

3.3.5 Xandr Universal Pixel
Gebruikte dienst: Xandr Inc. 28 West 23rd Street, Fl 4 New York, NY 10010 USA 
Gegevensbescherming: https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/xandr/digital-platform-cookie-policy  
Opt-Out-Link: https://monetize.xandr.com/privacy-center/captcha?next_page=/privacy-center/delete


3.4 Analyse- en communicatietools

3.4.1 Hotjar
Op onze website gebruiken we Hotjar van de firma Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) om bezoekersgegevens statistisch te analyseren. Hotjar is een dienst die het gedrag en de feedback van u als gebruiker op onze website analyseert door een combinatie van analyse- en feedbacktools. We ontvangen van Hotjar verslagen en visuele weergaven die ons tonen waar en hoe u zich op onze website ‘beweegt’. Persoonsgegevens worden automatisch geanonimiseerd en bereiken nooit de servers van Hotjar. Als gebruiker van de website wordt u dus niet persoonlijk geïdentificeerd, maar toch leren wij veel over uw gebruikersgedrag.

Wat is Hotjar?
Zoals hierboven vermeld, helpt Hotjar ons om het gedrag van de bezoekers aan onze website te analyseren. De tools die Hotjar aanbiedt, omvatten Heatmaps, Conversion Funnels, Visitor Recording, Incoming Feedback, Feedback Polls en Surveys (meer informatie daarover vindt u op www.hotjar.com/). Hotjar helpt ons zo om u een betere gebruikerservaring en service aan te bieden. Zo krijgen we enerzijds een goede analyse van het online gedrag, anderzijds nuttige feedback over de kwaliteit van onze website. Naast alle analysetechnische aspecten komen we natuurlijk ook graag uw mening te weten over onze website. Dat is perfect mogelijk met deze feedbacktool.

Waarom gebruiken we Hotjar op onze website?
De voorbije jaren nam het belang van gebruikerservaring op websites enorm toe. Dat heeft een goede reden. Een website moet zo opgebouwd zijn dat u zich als bezoeker goed voelt en gemakkelijk de weg vindt. Dankzij de analyse- en feedbacktools van Hotjar kunnen we onze website en ons aanbod aantrekkelijker maken. Zeker de ‘heatmaps’ van Hotjar vinden we enorm waardevol. Het gaat daarbij om een weergavevorm voor de visualisering van gegevens. Door de heatmaps van Hotjar zien we bijv. nauwkeurig waarop u graag klikt, tikt en waarheen u scrolt.

Welke gegevens worden door Hotjar opgeslagen?
Terwijl u op onze website surft, verzamelt Hotjar automatisch informatie over uw gebruikersgedrag. Om deze informatie te kunnen verzamelen, hebben we op onze website een eigen trackingcode geïntegreerd. Via uw computer resp. browser kunnen de volgende gegevens over u verzameld worden:

IP-adres van uw computer (wordt in geanonimiseerd formaat verzameld en opgeslagen),
schermafmeting,
browserinfo (welke browser, versie, enz.),
uw locatie (enkel het land),
uw gewenste taalinstelling,
bezochte websites (subsites),
datum en tijd van de toegang tot een van onze websites.
Bovendien slaan cookies ook gegevens op, die op uw computer (meestal in uw browser) geplaatst worden. Daarin worden geen persoonsgegevens verzameld. In principe geeft Hotjar verzamelde gegevens niet door aan derden. Hotjar wijst er echter uitdrukkelijk op dat het soms nodig is om gegevens te delen met Amazon-webservices. Daarbij wordt een deel van uw informatie op hun servers opgeslagen. Amazon is echter gebonden door een geheimhoudingsplicht en mag deze gegevens niet prijsgeven.

Slechts een beperkt aantal personen (medewerkers van Hotjar) heeft toegang tot de opgeslagen informatie. De Hotjar-servers zijn beveiligd door firewalls en IP-beperkingen (toegang enkel door toegelaten IP-adressen). Firewalls zijn veiligheidssystemen die computers beschermen tegen ongewenste toegang uit een netwerk. Ze dienen als barrière tussen het veilige interne netwerk van Hotjar en het internet. Voorts gebruikt Hotjar voor zijn diensten ook andere ondernemingen, zoals Google Analytics of Optimizely. Deze firma’s kunnen ook informatie opslaan, die uw browser naar onze website stuurt.

Hotjar gebruikt de volgende cookies. Aangezien we o.a. verwijzen naar de cookielijst uit de privacyverklaring van Hotjar op www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information, is er geen voorbeeld voor elke cookie. Deze lijst geeft voorbeelden van gebruikte Hotjar-cookies, maar is niet volledig.

Naam: ajs_anonymous_id
Waarde: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22331614759439-5
Gebruiksdoel: dit cookie wordt gewoonlijk gebruikt voor analysedoeleinden en helpt bij het tellen van bezoekers aan onze website door na te gaan of u de website al eens bezocht heeft.
Verstrijkt: na een jaar

Naam: ajs_group_id
Waarde: 0
Gebruiksdoel: dit cookie verzamelt gegevens over het gebruikersgedrag. Op basis van gemeenschappelijke punten van de websitebezoekers kunnen deze gegevens dan aan een bepaalde bezoekersgroep toegekend worden.
Verstrijkt: na een jaar

Naam: _hjid
Waarde: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Gebruiksdoel: het cookie wordt gebruikt om een gebruikers-ID van Hotjar te behouden, uniek voor de website in de browser. Zo kan het gebruikersgedrag bij een volgend bezoek aan hetzelfde gebruikers-ID worden toegekend.
Verstrijkt: na een jaar

Naam: _hjMinimizedPolls
Waarde: 462568331614759439-8
Gebruiksdoel: Telkens als u een Feedback Poll-widget minimaliseert, plaatst Hotjar dit cookie. Het cookie zorgt ervoor dat de widget echt geminimaliseerd blijft terwijl u op onze website surft.
Verstrijkt: na een jaar

Naam: _hjIncludedInSample
Waarde: 1
Gebruiksdoel: dit sessiecookie wordt geplaatst om Hotjar te informeren of u deel uitmaakt van de geselecteerde personen (sample), die gevraagd worden om trechters (funnels) te maken.
Verstrijkt: na een jaar

Naam: _hjClosedSurveyInvites
Gebruiksdoel: dit cookie wordt geplaatst als u via een pop-upvenster een uitnodiging voor een feedbackvraag ziet. Het cookie wordt gebruikt om te zorgen dat deze uitnodiging slechts eenmaal verschijnt.
Verstrijkt: na een jaar

Naam: _hjDonePolls
Gebruiksdoel: zodra u feedbackvragen met de zogenoemde Feedback Poll-widget beëindigd, wordt dit cookie in uw browser geplaatst. Zo voorkomt Hotjar dat u in de toekomst dezelfde vragenlijst krijgt.
Verstrijkt: na een jaar

Naam: _hjDoneTestersWidgets
Gebruiksdoel: dit cookie wordt gebruikt zodra u uw gegevens vermeldt in de widget ‘Recruit User Tester’. Met deze widget willen we u als testpersoon aanstellen. Het cookie wordt gebruikt zodat dit formulier niet steeds opnieuw verschijnt.
Verstrijkt: na een jaar

Naam: _hjMinimizedTestersWidgets
Gebruiksdoel: dit cookie wordt geplaatst zodat de ‘Recruit User Tester’ op heel onze website geminimaliseerd blijft als u deze eenmaal geminimaliseerd heeft.
Verstrijkt: na een jaar

Naam: _hjShownFeedbackMessage
Gebruiksdoel: dit cookie wordt geplaatst als u ontvangen feedback geminimaliseerd of ingevuld heeft. Dat gebeurt zodat de ontvangen feedback meteen geminimaliseerd geladen wordt als u naar een andere website gaat, waar die weergegeven zou worden.
Verstrijkt: na een jaar

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?
Op onze website hebben we een trackingcode geïntegreerd, die naar de Hotjar-servers in Ierland (EU) doorgestuurd wordt. Deze trackingcode neemt contact op met de servers van Hotjar en stuurt een script naar uw computer of uw eindapparaat, waarmee u naar onze website gaat. Het script registreert bepaalde gegevens met betrekking tot uw interactie op onze website. Deze gegevens worden dan voor verwerking naar de Hotjar-servers gestuurd. Hotjar heeft zichzelf voor de gegevensopslag een termijn van 365 dagen opgelegd. Dat betekent dat alle gegevens die Hotjar verzameld heeft en ouder zijn dan een jaar, automatisch weer gewist worden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen resp. de opslag van gegevens voorkomen?
Voor de analyse slaat Hotjar geen persoonsgegevens van u op. De onderneming hanteert zelfs de slogan ‘We track behavior, not individuals’ (‘Wij tracken gebruikersgedrag, maar geen identificeerbare, individuele gegevens’). U kunt ook altijd de verzameling van uw gegevens tegenhouden. Daartoe gaat u gewoon naar de ‘opt-outpagina’ en klikt u op ‘Hotjar deactiveren’. Denk eraan dat het wissen van cookies, het gebruik van een privémodus van uw browser of van een andere browser ertoe leidt dat gegevens weer verzameld worden. Voorts kunt u ook in uw browser de knop ‘Do not track’ activeren. In de browser Chrome bijv. moet u daarvoor rechtsboven op de drie balkjes klikken en naar ‘Instellingen’ gaan. Daar vindt u onder ‘Privacy en beveiliging’ de optie ‘Websites een ‘Niet volgen’-signaal sturen om te laten weten dat u niet gevolgd wil worden’. Nu activeert u gewoon deze knop en Hotjar verzamelt geen gegevens meer.

Meer details over de richtlijn inzake gegevensbescherming en welke gegevens op welke manier door Hotjar worden verzameld, vindt u op www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

3.4.2 CRM-systeem Zendesk
We gebruiken het CRM-systeem ‘Zendesk’ van de aanbieder Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS om vragen van de gebruikers sneller en efficiënter te kunnen behandelen (gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1 f AVG).
Zendesk heeft het certificaat van de privacyshield-overeenkomst en garandeert bijgevolg de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active).
Zendesk gebruikt de gegevens van de gebruikers alleen voor de technische verwerking van de vragen en geeft deze niet door aan derden. Om Zendesk te gebruiken, moet minstens een correct e-mailadres worden opgegeven. En gepseudonimiseerd gebruik is mogelijk. Bij de verwerking van servicevragen moeten mogelijk meer gegevens verzameld worden (naam, adres). Het gebruik van Zendesk is optioneel en dient om onze klanten- en gebruikerservice te verbeteren en te versnellen.
Als gebruikers niet akkoord gaan met de verzameling van gegevens via en het opslaan van gegevens in het externe systeem van Zendesk, bieden we hun alternatieve contactmogelijkheden om servicevragen in te dienen, met name via e-mail, telefoon, fax of post.
Meer informatie vinden gebruikers in de privacyverklaring van Zendesk: www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

3.5 Sociale media

3.5.1 Onze aanbiedingen op socialemediaplatforms
Wij stellen onze aanbiedingen op verschillende socialemediaplatforms (bijv. fanpages) online beschikbaar. Deze aanbiedingen bevatten informatie over Dethleffs en bieden ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen. Wij attenderen u erop dat wij geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens op deze platforms en dat alleen de desbetreffende exploitant van het platform volledig kennis heeft van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan.
In principe worden er tijdens uw bezoek aan het betreffende platform cookies in uw browser opgeslagen.
Het opvragen van gegevens kan ook plaatsvinden wanneer u niet op het betreffende platform geregistreerd bent. Wij hebben er geen invloed op in hoeverre de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen.
De verwerking van persoonsgegevens op de platforms door ons berust op art. 6, lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bestaat erin Dethleffs op verschillende wijzen naar buiten toe te kunnen presenteren en de communicatiemogelijkheden met onze klanten zo effectief mogelijk te gebruiken.
Ook kan een instemming met de gegevensverwerking volgens art. 6, lid 1 a AVG de wettelijke grondslag vormen wanneer u deze hebt verstrekt aan de exploitant van het platform.
U ontvangt uitvoerige informatie over de gegevensverwerking van de platformexploitanten m.b.t. de betreffende mogelijkheden om bezwaar te maken, het recht van inzage alsmede specifieke informatie over de betreffende platforms inzake de volgende aanwijzingen over gegevensbescherming van de betreffende exploitanten:

Facebook
Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Privacyverklaring: www.facebook.com/about/privacy/
Cookie-informatie: www.facebook.com/policies/cookies/
Specifieke informatie over Facebook-fanpages: tijdens het bezoeken van onze Facebook-fanpage verwerkt Facebook uw persoonsgegevens (Facebook Insights). Deze gegevens worden ons door Facebook in het kader van Facebook Insights anoniem ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens over onze fanpage-abonnees.
Daarnaast ontvangen wij van Facebook profielgegevens over u, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen leuk vindt of commentaar geeft resp. ons via Facebook schrijft of volgt.

YouTube
Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Privacyverklaring: policies.google.com/privacy
Cookie-informatie: policies.google.com/technologies/ads
Opt-out: adssettings.google.com/anonymous
Specifieke informatie over YouTube-accounts of -kanalen: tijdens een bezoek aan ons YouTube-kanaal verwerkt YouTube uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door YouTube in het kader van het YouTube STUDIO-gebruik anoniem ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens over onze kanaalabonnees.
Bovendien verstrekt YouTube ons de gebruikersnaam van uw “Google+”-profiel, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld video’s leuk vindt, deze van commentaar voorziet of wanneer u zich op ons kanaal abonneert.

Vimeo
Aanbieder: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS
Privacyverklaring: www.vimeo.com/privacy
Opt-out: vimeo.com/cookie_policy
Specifieke informatie over Vimeo-accounts of -kanalen: tijdens een bezoek aan ons Vimeo-kanaal verwerkt Vimeo uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons echter geanonimiseerd doorgestuurd. Wij hebben daarom slechts toegang tot statistische gegevens, die echter niet naar personen verwijzen. Voor een statistische presentatie ontvangen wij daarbij informatie over de volgende gegevenssoorten: geografische gegevens (land, regio/provincie/kanton en stad) alsmede apparaatspecifieke gegevens (desktop, gsm, tablet en tv).
Bovendien ontvangen wij uw profielnaam wanneer u contact met ons maakt. Dit gebeurt doordat gegevens over uw interactie en het verloop worden doorgestuurd, zoals de volgende gegevens: plays (aantal video-oproepen), finishes (aantal volledig afgespeelde video’s), aantal likes en comments (commentaren). Daarnaast ontvangen wij uitgebreide statistieken over video’s die op andere sociale media, zoals Facebook, YouTube, Twitter of LinkedIn zijn gedeeld alsmede geanonimiseerde gegevens over interactie en communicatie op deze platforms.

Instagram
Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
Privacyverklaring: help.instagram.com/155833707900388
Cookie-informatie: help.instagram.com/1896641480634370;
Specifieke informatie over Instagram-profielen: tijdens een bezoek aan onze Instagram-bedrijfspagina verwerkt Instagram uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door Instagram in het kader van Instagram Insights anoniem doorgestuurd. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statische gegevens over onze profielabonnees.
Daarnaast ontvangen wij van Instagram uw gebruikersnaam, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen leuk vindt, commentaar geeft of onze pagina volgt.

3.5.2 Socialemedia-plug-ins

YouTube
Op onze website bevinden zich video’s van het platform YouTube, dat beheerd wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘Google’).
We gebruiken deze diensten op basis van art. 6, lid 1 f AVG aangezien we een gerechtvaardigd belang hebben aan de verspreiding en toename van de bekendheid van onze website. Als u bij uw YouTube-account aangemeld bent en de video afspeelt, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toekennen. Deze toekenning gebeurt ongeacht of u op de video klikt of niet. U kunt deze toekenning aan uw YouTube-account voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden.
Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo
Op onze website bevinden zich video’s van het platform Vimeo van de aanbieder Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS (hierna ‘Vimeo’). De privacyverklaring van Vimeo vindt u op vimeo.com/privacy. We gebruiken deze diensten op basis van art. 6, lid 1 f AVG aangezien we een gerechtvaardigd belang hebben aan de verspreiding en toename van de bekendheid van onze website.
We wijzen erop dat Vimeo Google Analytics kan gebruiken en verwijzen daarvoor naar de privacyverklaring van Google: policies.google.com/privacy evenals naar de opt-outmogelijkheden van Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens ten behoeve van marketing (https://adssettings.google.com/)

Pinterest
Op onze website maken we gebruik van de dienst pinterest.com. Pinterest.com is een service van Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS. Door de ingebedde ‘pin-it’-knop op onze website ontvangt Pinterest de informatie, dat u die pagina van onze website opgevraagd heeft. Als u bij Pinterest aangemeld bent, kan Pinterest het bezoek aan onze website aan uw Pinterest-account toekennen en de gegevens koppelen. Door op de ‘pin-it’-knop te klikken, worden de doorgegeven gegevens door Pinterest opgeslagen. Voor de doeleinden en de omvang van de verzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens evenals voor uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u meer informatie in de privacyverklaring van Pinterest op pinterest.com/about/privacy/.

Om te voorkomen dat Pinterest uw bezoek aan onze website aan uw Pinterest-account kan toekennen, moet u zich voor het bezoek aan onze website afmelden van uw Pinterest-account.

3.6 Onze diensten

3.6.1 Contactformulier/vragen
U kunt ons uw vragen op onze site via een contactformulier stellen. Hierbij worden uw gegevens van het contactformulier (inhoud van uw vraag, onderwerp van uw vraag en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (afdeling, aanspreektitel, voornaam, achternaam, land, kentekennummer) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6, lid 1 a AVG.
De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

3.6.2 E-mailcontact
Wanneer u ons via e-mail uw vragen resp. informatie toestuurt, worden uw gegevens (e-mailadres, inhoud van uw e-mail, onderwerp en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (voornaam, achternaam, evt. telefoonnummer, adres) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens verstrekken wij niet zonder uw toestemming aan derden. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6, lid 1 a AVG.
Wij attenderen de gebruiker erop dat e-mailberichten tijdens het versturen onbevoegd en onopgemerkt kunnen worden meegelezen of gewijzigd. Dethleffs maakt gebruik van software voor het filteren van ongewenste e-mail (spamfilter). Via de spamfilter kunnen e-mailberichten worden afgewezen, wanneer deze op basis van bepaalde kenmerken abusievelijk als spam worden aangemerkt.
De door u ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

3.6.3 Informatiemateriaal (brochures, tijdschriften, prijslijsten enz.)
U kunt op onze website via het onlineformulier informatie over onze producten en diensten aanvragen.
Hiervoor worden uw gegevens van het bestelformulier samen met de door u vermelde contactgegevens (aanspreektitel, voornaam, achternaam, bedrijf, adres, telefoonnummer en e-mailadres) voor de afhandeling van uw bestelling en voor evt. volgende vragen bij ons opgeslagen en doorgestuurd naar de door ons voor het versturen van documenten verantwoordelijke verwerker. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6, lid 1 a AVG.
De door u op het onlineformulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat een afspraak is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.
Bij de verzending van het informatiemateriaal behouden we ons voor uw postadres voor eigen directe marketing te gebruiken. Deze verwerking gebeurt op basis van art. 6, lid 1 f AVG. Als u geen verder contact wenst, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. De rechtmatigheid van de tot het bezwaar plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door het bezwaar onverminderd van kracht. Uw bezwaar richt u aan: datenschutz@dethleffs.de

3.6.4 Kansspelen
Op onze site kunt u deelnemen aan kansspelen. Wanneer u zich aanmeldt bij het kansspel, verstrekt u ons uw e-mailadres (en evt. voor- en achternaam, adres). De gegevens worden verzameld met als doel de uitvoering van het kansspel, het bepalen van de winnaar en het toesturen van de prijs. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6, lid 1 b AVG. Er worden niet meer gegevens verzameld, tenzij op vrijwillige basis .
De door u vermelde gegevens slaan we slechts op totdat het kansspel is afgesloten. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

3.6.5 Abonnement op onze nieuwsbrief
Op onze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hiermee informeren wij onze klanten en zakenpartners regelmatig over aanbiedingen van de onderneming. Hiervoor hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig. Er worden niet meer gegevens verzameld, tenzij op vrijwillige basis. Via de dubbele opt-inprocedure ontvangt de betreffende persoon eerst op het voor de verzending van de nieuwsbrief geregistreerde e-mailadres om juridische redenen een bevestigingsmail. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief en verstrekken we niet aan derden. Wettelijke grondslag voor het verzamelen en de verwerking van de gegevens vormt art. 6, lid 1 a AVG.
Tijdens de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij voorts het door de internet provider toegekende IP-adres van de betreffende persoon op het op het tijdstip van aanmelding gebruikte computersysteem op samen met de datum en tijdstip van aanmelding. Deze gegevens moeten worden verzameld om een (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een bepaalde persoon op een later tijdstip te kunnen nagaan en dient daarom voor ons als bescherming.
De verstrekte toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment intrekken, bijv. via de link ‘Uitschrijven/afmelden’ in elke nieuwsbrief. Daarnaast kunt u uw wens tot afmelding op elk moment via e-mail versturen naar datenschutz@dethleffs.de. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft hierdoor onverminderd van kracht. Na elke intrekking worden deze persoonsgegevens gewist. Een afmelding van de nieuwsbrief wordt als automatische intrekking beschouwd.

Newsletter-Tracking
De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde web beacons. Een web beacon is een miniatuurgrafiek, die is ingebed in e-mailberichten die in HTML-formaat worden verzonden en een analyse van een logbestand mogelijk maken. Hierdoor kan een statistische analyse van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde web beacon kunnen wij vaststellen of en wanneer een e-mailbericht door een persoon is geopend en welke links door deze persoon zijn aangeklikt.
Dergelijke via de in de nieuwsbrieven opgenomen web beacons verzamelde persoonsgegevens worden door ons op grond van gerechtvaardigde belangen opgeslagen en geanalyseerd en geanalyseerd, om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de content van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de belangen van de betreffende persoon aan te passen. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6, lid 1 f AVG.

4. Gegevensoverdracht

4.1 Interne gegevensoverdracht
Wij versturen uw gegevens intern naar de administratie en personeelsafdeling om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Het doorgeven of publiceren van uw gegevens vindt uitsluitend plaats in de hiervoor vereiste omvang, rekening houdend met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

4.2 Overdracht binnen de groep/het concern
De gegevens die u ons stuurt, worden in onze centrale klantendatabase in Duitsland opgeslagen en binnen de groep/het concern voor administratieve doeleinden doorgegeven. Mochten de gegevens worden uitgewisseld binnen de groep/het concern, gebeurt dit voor de uitvoering van een contract of als gebruiksvoorwaarde voor de websites. Bovendien kan er een belang bestaan om deze gegevens voor interne, administratieve doeleinden door te sturen. Mocht de verwerking van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvinden, gebeurt dat rekening houdend met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 e.v. AVG.

Gegevensoverdracht voor een afspraak met advies bij een dealer
Via onze website kunt u uw gegevens doorgeven aan een dealer om een afspraak voor advies te maken. Daartoe worden persoonsgegevens verzameld en doorgegeven aan de door u gekozen dealer: naam, aanspreektitel, e-mailadres; indien u wenst dat de door u gekozen dealer telefonisch of via de post met u contact opneemt, wordt bovendien uw telefoonnummer en/of uw adres als vrijwillige informatie verzameld en doorgegeven. Deze verzameling en overdracht van gegevens gebeurt op basis van het opstellen van een overeenkomst (art. 6, lid 1, zin 1 b AVG) voor de uitvoering van een adviserende afspraak door de gekozen dealer. De doorgegeven gegevens worden door de dealer voor het maken van een adviserende afspraak met u verwerkt via de door u aangeduide contactwijze. De dealer wist de gegevens regelmatig na een proefrit, tenzij er andere bewaartermijnen (bijv. volgens het belastingrecht) bestaan. Aanvullend kunt u jegens de dealer uw rechten geldend maken. Neem daartoe contact op met de door u gekozen dealer.

4.3 Doorsturen van gegevens aan derden
We delen u mee dat het beschikbaar stellen van persoonsgegevens deels wettelijk bepaald is (bijv. belastingvoorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele regelgeving (bijv. informatie over de contractuele partner). Voor het afsluiten van een overeenkomst kan het ook nodig zijn dat de betrokken persoon ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, die we daarna moeten verwerken. De betrokken persoon is bijv. verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als onze onderneming met hem een contract afsluit. Wanneer de persoonsgegevens niet ter beschikking worden gesteld, zou de overeenkomst met de betrokkene niet afgesloten kunnen worden.
Als de verwerking van uw gegevens buiten de EER plaatsvindt, gebeurt deze overdracht rekening houdend met alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder volgens art. 44 e.v. AVG.

4.4 Doorgeven van gegevens aan een derde land

Wij geven uw gegevens door aan landen buiten de EER (zogenaamde derde landen) op grond van de bovengenoemde doeleinden (doorgeven van gegevens binnen het concern en aan derden ). Het doorgeven van gegevens vindt slechts plaats voor de uitvoering van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of op grond van uw toestemming. Dit gebeurt rekening houdend met alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 e.v. AVG. In het bijzonder op grond van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of op grond van bepaalde garanties (bijv. modelbepalingen inzake gegevensbescherming, etc.).

4.5 Doorgeven aan een internationale organisatie

Voorts geven we uw gegevens door aan een internationale organisatie. Ook dit gebeurt rekening houdend met alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 e.v. AVG

5. Aanwezigheid van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling
Wij verwerken uw gegevens deels geautomatiseerd met het doel bepaalde, persoonlijke aspecten te analyseren (profiling). Wij maken in de volgende gevallen gebruik van profiling:
Om u doelgericht over producten te kunnen informeren en te kunnen adviseren, maken wij gebruik van analyse-instrumenten. Deze maken een op behoeften afgestemde communicatie en marketing mogelijk, waaronder markt- en opinieonderzoek.
Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon beschikt over het krachtens de Europese richtlijnen en regelgevende autoriteiten verleende recht om aan een niet uitsluitend op geautomatiseerde verwerking — met inbegrip van profiling — berustend besluit te worden onderworpen, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem anderszins in aanmerkelijke mate treffen, voor zover het besluit (1) niet voor het afsluiten of vervullen van een contract tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist is, of (2) op grond van de juridische voorschriften van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, is toegestaan en deze juridische voorschriften geschikte maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden waarborgt alsmede de gewettigde belangen van de betreffende persoon bevatten of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon plaatsvindt.

6. Duur van de gegevensopslag
Wij slaan uw gegevens in principe op zolang nodig voor het verrichten van onze diensten of voor zover dit krachtens de Europese richtlijnen en de regelgevende autoriteiten of een andere wetgevende instantie in de vorm van wetten of voorschriften, die onderworpen zijn aan de voor verwerking verantwoordelijke, is voorzien. In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens na voltooiing van het doel, met uitzondering van gegevens die wij voor de vervulling van juridische verplichtingen nog moeten opslaan (wij zijn bijv. verplicht om op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

7. Technische veiligheid
Dethleffs maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of ongeautoriseerd gebruik. Onze veiligheidsmaatregelen worden op basis van de technologische ontwikkelingen continu verbeterd.
Op deze pagina wordt om redenen van veiligheid en om verspreiding van vertrouwelijke inhoud tegen te gaan, zoals vragen die u ons als exploitant van de site toestuurt, gebruik gemaakt van SSL-encryptie (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser gebruikt wordt. In principe betreft het een 256-bits-encryptie. Indien uw browser geen 256-bits-encryptie ondersteunt, maken wij gebruik van 128-bits v3-technologie. Of een individuele pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien wanneer de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” omschakelt en aan het slotje in uw browserregel.
Wanneer de SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden worden meegelezen.
Wij attenderen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan bevatten. Een complete bescherming van uw gegevens tegen gebruik door derden is niet mogelijk.

8. Wettelijke grondslag voor de verwerking
Art. 6, lid 1 a AVG dient voor onze onderneming als wettelijke grondslag voor verwerkingen waarbij wij vragen om toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel.
Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de vervulling van een contract waarvan de contractant de betreffende persoon is, zoals dit het geval is bij verwerkingen die voor leveringen van producten of het verrichten van andere prestaties of tegenprestaties noodzakelijk zijn, berust de verwerking op art. 6, lid 1 b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals bij vragen over onze producten of diensten.
Indien onze onderneming onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het vervullen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6,lid 1 c AVG.
Indien de verwerking van persoonsgegevens vereist is om vitale belangen van de betreffende persoon of van een andere rechtspersoon te beschermen, is de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 d AVG.
Ten slotte kan verwerking gebaseerd zijn op art. 6 1 lid f AVG. Op deze wettelijke grondslag zijn verwerkingen gebaseerd wanneer de verwerking voor het waarborgen van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde vereist is, voor zover de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder wegen.

9. Opmerking inzake minderjarigen
Deze website richt zich niet tot kinderen jonger dan 16 jaar. Personen die jonger zijn dan 16 mogen niet zonder de toestemming van hun opvoeders persoonsgegevens aan Dethleffs verstrekken.

10. Rechten van de betrokkenen
Volgens art. 15 AVG heeft u het recht een bevestiging te vragen of we uw persoonsgegevens verwerken. U kunt informatie over deze gegevens evenals de in art. 15, lid 1 AVG vermelde bijkomende informatie en een kopie van uw gegevens vragen.
Volgens art. 16 AVG heeft u het recht de rectificatie of vervollediging van uw door ons verwerkte persoonsgegevens te vragen.
Volgens art. 17 AVG heeft u het recht te verlangen dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist. Alternatief kunt u van ons volgens art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen.
Volgens art. 20 AVG heeft u het recht de beschikbaarstelling van de ons door u ter beschikking gestelde gegevens te verlangen evenals de overdracht aan een andere verantwoordelijke.
Voorts heeft u het recht klacht in te dienen bij de voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit volgens art. 77 AVG.

11. Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Bepaalde gegevensverwerkingen zijn uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U hebt de mogelijkheid om een reeds verleende toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor volstaat een informele e-mail aan datenschutz@dethleffs.de. De rechtsgeldigheid van de tot de intrekking uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht.

12. Externe links
Op onze website vindt u links naar websites van andere aanbieders. We wijzen erop dat we geen invloed hebben op de inhoud van deze websites en evenmin op de naleving door de aanbieder ervan van bepalingen inzake gegevensbescherming.

13. Wijzigingen van onze privacyverklaring
We behouden ons voor deze privacyverklaring ten alle tijde bij wijzigingen op onze website en rekening houdend met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming aan te passen om aan de wettelijke eisen te voldoen.

14. Contactgegevens van de verantwoordelijke de externe functionaris voor gegevensbescherming


Verantwoordelijke instantie:
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
D-88316 Isny im Allgäu
Duitsland
Tel.: +49 (0)7562 / 987 0
E-mail: datenschutz@dethleffs.de

Externe functionaris voor gegevensbescherming:
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Dr.-Klein-Str. 29
88069 Tettnang
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7542 94921-00
E-mail: fischerkeller@ddsk.de

Opmerking: uw verzoek wordt vertrouwelijk behandeld en rechtstreeks aan de functionaris voor gegevensbescherming bezorgd.
Deze privacyverklaring werd opgesteld door de Deutsche Datenschutzkanzlei, kantoor Bodensee.